ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมศ คันธิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

Informationcenter

dกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

วัวัฒนธรรมจังหวัด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ประกาศ การรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด ใบสมัครและ รายละเอีดการรับสมัคร คลิกที่นี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด แผนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดาวน์โหลด แผนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

 

 


ก้าวย่างสู่ปีที่ 20  ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กับความสุขของค่ำคืนแห่งสีสัน  Colorful Tonight 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ กมล  สุวุฒโฑ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้วางรากฐานให้กับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธี  ในงานนี้ประกอบไปด้วยการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 คน คือ     นายนุกูล  ป้อมสกุล  นายจิตรการ  แก้วถิ่นคอย  นายสิโรจน์  พวงบุปผา และนางสาวฤทัยรัตน์  คำศรีจันทร์ นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลผลงานศิลปะของคณาจารย์  การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งกรุงศรี เป็นค่ำคืนของความประทับใจของการกลับมาเยือนของศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน....


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อัตลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

อัตลัษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

มืออาชีพงานศิลป์

เอกลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

เป็นผู้นำด้านงานศิลป์