Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerนางขวัญใจ พิมพิมล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

Informationcenter

dกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

วัวัฒนธรรมจังหวัด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ตัวอย่างแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด แผนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดาวน์โหลด แผนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


** ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง **

- จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ [แบบสรุปราคากลาง] [แบบ ปปช.01] [ตารางแสดงวงเงินงบฯ]


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย


 

รายชื่อและผลงานนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

นิทรรศการศิลปะนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาจิตรกรรม

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.     : นางสาวหยกตะวัน อินปุย
ชื่อผลงาน  : คลองวาฬ
เทคนิค    : สีน้ำรางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.     : นายเกียรติภัฏ โต๊ะปลื้ม
ชื่อผลงาน  : ดงกล้วย
เทคนิค    : สีน้ำมันบนผ้าใบ


รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปริญญาตรี.     : นายวิธิวุฒิ แสงอุทัย
ชื่อผลงาน  : รถลุงศรี
เทคนิค    : สีน้ำมันบนกระดาษลัง

สาขาวิชาวาดเส้น


รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.     : นางสาวสิรภัทรศรณ์ ไตรศิวะกุล
ชื่อผลงาน  : Figure.
เทคนิค    : ดินสอ EE


รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.     : นายอภิชาติ คงดี
ชื่อผลงาน  : หุ่นปูน
เทคนิค    : ดินสอ EE

 

สาขาวิชาองค์ประกอบศิลป์

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นายวิทวัส สานวล
ชื่อผลงาน  : ตัวละครแห่งจิตนาการ
เทคนิค    :สีอะคริลิค

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.  : นายอภิชาติ คงดี
ชื่อผลงาน  : ชีวิตบนสารเคมี
เทคนิค    :สีอะคริลิค

 

สาขาวิชาภาพพิมพ์

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นางสาวหยกตะวัน อินปุย
ชื่อผลงาน  : รวงข้าว
เทคนิค    : Woodcut.

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.  : นางสาวยุพาพรรณ จำปี
ชื่อผลงาน  : ลงเรือลำเดียวกัน
เทคนิค    : Etching

 

สาขาวิชาศิลปะไทย

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นายเกียรติศักดิ์ ศรีสำอางค์
ชื่อผลงาน  : มาญผจญ
เทคนิค    : สีฝุ่น


รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.  : นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเรือง
ชื่อผลงาน  : คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดระฆัง
เทคนิค    : สีฝุ่น

สาขาวิชาลายรดน้ำ

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นางสาวสุนิภา วสุธาผาภูมิ
ชื่อผลงาน  : สิงห์คู่
เทคนิค    : ลายรดน้ำ

 

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นางสาวสุภาวดี พูลสมบัติ
ชื่อผลงาน  :อารมณ์เหมียว
เทคนิค    : แผ่น

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.  :นายจักรกฤษณ์ เซี่ยงหลิว
ชื่อผลงาน  :ช้าง
เทคนิค    : รากุ

 

สาขาวิชาประติมากรรม

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นายปัญญา เพ็งโคตร
ชื่อผลงาน  : รูปเหมือน
เทคนิค    : ปูนปลาสเตอร์

 

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.  : นายสุริยา เชิดแสง
ชื่อผลงาน  : หุ่นปูนกายวิภาค
เทคนิค    : ปูนปลาสเตอร์

 

สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นางสาวรังษิยา สองเมือง
ชื่อผลงาน  : ออกแบบร้านเสื้อผ้า
ขนาด : 38 * 56 เซนติเมตร

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.  : นางสาวณัชสิมา จันทนาวิวัฒน์
ชื่อผลงาน  : ออกแบบร้านอาหาร
ขนาด : 28 * 38 เซนติเมตร 4 ชิ้น

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  : นางสาวอรนิภา ชาวป่า
ชื่อผลงาน  : เอเดน อาร์ซา
เทคนิค    : Portrait

 

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวส.  : นางสาวยุพาพรรณ จำปี
ชื่อผลงาน  : อะเดล Black and White
เทคนิค    : Portrait

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ปวช.  

นางสาวอรนิภา ชาวป่า

นางสาวศรัญญา กล้าหาญ

นางสาวนวพร บัวนาค


ชื่อผลงาน  : จตุรมุข
เทคนิค    : ไม้บัลซ่า

 

 


ก้าวย่างสู่ปีที่ 20  ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กับความสุขของค่ำคืนแห่งสีสัน  Colorful Tonight 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ กมล  สุวุฒโฑ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้วางรากฐานให้กับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธี  ในงานนี้ประกอบไปด้วยการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 คน คือ     นายนุกูล  ป้อมสกุล  นายจิตรการ  แก้วถิ่นคอย  นายสิโรจน์  พวงบุปผา และนางสาวฤทัยรัตน์  คำศรีจันทร์ นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลผลงานศิลปะของคณาจารย์  การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งกรุงศรี เป็นค่ำคืนของความประทับใจของการกลับมาเยือนของศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน....


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อัตลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

อัตลัษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

มืออาชีพงานศิลป์

เอกลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

เป็นผู้นำด้านงานศิลป์