ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมศ คันธิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

Informationcenter

dกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลจังหวัดสุพรรณบุรี

วัวัฒนธรรมจังหวัด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ประกาศ การรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ใบสมัครและ รายละเอีดการรับสมัคร คลิกที่นี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด แผนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดาวน์โหลด แผนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

 

 


ก้าวย่างสู่ปีที่ 20  ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กับความสุขของค่ำคืนแห่งสีสัน  Colorful Tonight 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ กมล  สุวุฒโฑ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้วางรากฐานให้กับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธี  ในงานนี้ประกอบไปด้วยการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 คน คือ     นายนุกูล  ป้อมสกุล  นายจิตรการ  แก้วถิ่นคอย  นายสิโรจน์  พวงบุปผา และนางสาวฤทัยรัตน์  คำศรีจันทร์ นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลผลงานศิลปะของคณาจารย์  การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีลูกทุ่งกรุงศรี เป็นค่ำคืนของความประทับใจของการกลับมาเยือนของศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน....


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อัตลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

อัตลัษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

มืออาชีพงานศิลป์

เอกลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

เป็นผู้นำด้านงานศิลป์